Naujausi

Ar galite atostogauti užsienyje, gaudami išmokas iš NAV

Pasitikrinkite kurie asmenys gaudami išmokas iš NAV gali išvykti atostogauti į užsienio šalis, o kurie to daryti negali.

Jei gaunate išmokas iš NAV, pasitikrinkite ar galite išvykti atostogauti į užsienį, kitaip rizikuojate negauti išmokos už užsienyje praleistas dienas.

Kam taikomi apribojimai , priklauso nuo to, kokią paramą gaunate.

Įsidėmėkite, jog NAV turi galimybę patikrinkti ar buvote išvykęs.

Gaunantis bedarbio išmoką, gali ją prarasti

Bedarbiai, gaunantys bedarbio išmokas yra tarp tų asmenų, kurie praranda visą išmoką atostogų užsienyje metu. Jūs turite atžymėti atostogų dienas pranešimų kortelėje, kurią siunčiate į NAV kas dvi savaites ir už pažymėtas dienas jūs negausite išmokų.

Jeigu jūs gaunate reabilitacijos išmokas (arbeidsavklaringspenger), išimtiniais atvejais jūs galite gauti išmokas būdami išvykę į užsienį. Pavyzdžiui belaukiant gydymo. Taip pat NAV turi gauti patvirtinimą, kad užsienio kelionė ne ilgesnė kaip keturios savaitės, ir kad ji yra suderinta su jūsų įsipareigojimais NAV ( pvz. kursai, gydymas).

Ar galite atostogauti gaudami nedarbingumo išmokas

Jeigu jūs gaunate nedarbingumo išmokas jūs galite važiuoti atostogauti, tačiau jūs negausite išmokų už tą laiką, kurį praleisite išvykę.

Taisyklės taikomos ir atostogoms Norvegijoje

Jūs galite rašyti prašymą nenutraukti nedarbingumo išmokų už periodą, kurį jūs praleisite užsienyje. Tuomet turite pristatyti patvirtinančius dokumentus, kad kelionė į užsienį nepablogins jūsų sveikatos būklės, neprailgins jūsų gydymo trukmės ir nebus tuo metu, kuomet jūs turite susitikimą su NAV darbuotojais. Jeigu jūs gaunate nedarbingumo išmokas ir norite išvykti atostogauti, turite nunešti prašymą į artimiausią NAV kontorą. NAV turi išnagrinėti jūsų prašymą.

3 savaičių atostogos gaunat NAV išmokas

Jeigu jūs ieškotės darbo ir gaunate laukimo algą (ventelønn), tuomet jūs galite išvažiuoti atostogauti iki 3 savaičių per kalendorinius metus, ir tuo metu gauti laukimo algą (ventelønn), netgi tuo atveju, jei būsite užsienyje per tas savaites.

Laukimo algos (ventelønn) gavėjai, neprivalo ieškoti darbo, priimti pasiulymų ir atvykti į NAV atostogų metu. Jeigų laukimo algos gavėjai nori atostogauti daugiau nei tris savaites, laukimo alga (ventelønn) už papildomas dienas nebus išmokama. Kuomet laukimo algos gavėjai nori išvykti atostogauti, jie būtinai turi apie tai informuoti NAV.

NAV kontrolė

NAV turi daug galimybių patikrinti ar jūs nebuvote išvykęs. Pavyzdžiui: 

valiutos keitimas , banko kortelės naudojimas užsienyje, valiutos keitimas ir pardavimas kuomet suma yra didesnė nei 5000 kronų, valiutos siuntimas arba gavimas iš užsienio, nepriklausomai nuo sumos dydžio.

Informacijos šaltinis

dinside.no