Naujausi

Dažnai užduodami klausimai apie mokesčių grąžinimą 2018 m. Ar visas išlaidas deklaravote?

Turiu vaikų: vienas lanko darželį, kitas mokyklos prailgintą grupę. Kadangi dirbu ir vakarais kartais tenka samdytis auklę, ar galiu įtraukti šias išlaidas į mokesčių deklaraciją 2018 m.?              

Taip, Jūs galite deklaruoti išlaidas jei vaikams yra iki 12 metų. Už pirmą vaiką išlaidos gali būti atskaičiuotos iki  25 000 NOK, už antrą – 15 000 NOK. Šios išlaidos gali būti skiriamos darželiui, auklei, popamokinei veiklai, sporto būreliams, už kelionę, jei tenka daryti lankstą važiuojant iki darbo, už kitas vaiko priežiūros paslaugas. Svarbu atkreipti dėmesį, kad po pamokinė veikla būtų organizuojama pačios mokyklos arba sporto, teatro, orkestro, choro, kultūrinės veiklos mokyklos asociacijų ar klubų. Veikla turi būti reguliari ir vykti atitinkamu metu – jei jūsų vaiko būrelis vyks savaitgaliais, vakarais ar tik mokyklos atostogų metu – išlaidų atskaičiuoti negalėsite.

Esu vieniša mama, ar galima sumažinti mokesčius? 

Vieniši tėvai gali gauti papildomą atskaičiavimą vienišiems tėvams (Særfradrag). Nuo 2017 metų ši suma yra 51,804 NOK arba 4,317 NOK per mėnesį. Atskaitymas jums priklausys tik tuo atveju, jei prieš tai gavote padidintas išmokas už vaikus vienišiems tėvams iš NAV.

Mano žmona nedirba ir jokių pajamų negauna. Ar galiu gauti 2 mokesčių klasę?

2 mokesčių klasė yra panaikinta. Ši lengvata nesuteikiama, todėl Jums nereikia deklaruoti žmonos pajamų.

Kiek reikia nuvažiuoti kilometrų iš namų iki darbo, kad apsimokėtų deklaruoti kilometrus? Taip pat važiuoju į Lietuvą 2 kartus per metus aplankyti tėvų. Ar galiu įtraukti keliones į deklaraciją?

Jei per metus į darbą važiuojate 230 d., turite nuvažiuoti daugiau nei 64 km per dieną, kad jums grąžintų dalį mokesčių. Važiavimas aplankyti tėvų yra priskiriamas prie atostogų ir atostogų metu nuvažiuoti kilometrai nėra įtraukiami į deklaraciją.

Kiekvieną dieną su bendradarbiu važiuojam vienu automobiliu į darbą. Kelių mokestis 30 NOK/dieną. Ar galiu susigrąžinti už kurą ir kelių mokesčius?

Už kurą Jūs susigrąžinti mokesčių negalite, tačiau galite deklaruoti kilometrus į darbą ir atgal. Kelių mokesčių išlaidas gali deklaruoti tik šiuos mokesčius sumokėjęs asmuo, kadangi gali tekti pateikti kvitą. Norint įtraukti kelių mokesčius į deklaraciją – išlaidos privalo būti didesnės nei 3300 NOK per metus. Taip pat atskaičiavimas gali būti įtraukiamas tik tuo atveju, jei jūsų kelionė automobiliu pirmyn ir atgal yra 2 val. trumpesnė nei važiuojant viešuoju transportu.

Dirbu objektuose toli nuo namų, kartais važiuoju po 180 km pirmyn ir atgal su valdišku automobiliu. Ar galiu deklaruoti kilometrus?

Negalite. Jūs negalite deklaruoti išlaidų, kurių pats neturėjote. 

Esu profsąjungos narys ir moku narystės mokestį. Ar šis mokestis įtrauktas į mokesčių deklaraciją (metinės ataskaitos iš profsąjungos negavau)?

Šios išlaidos turėtų būti įtrauktos į mokesčių deklaraciją. Jums priklauso šis atskaičiavimas, tačiau jūs pats turite patikrinti, ar išlaidos įtrauktos į mokesčių deklaraciją.

Gyvenam trise nuomojamame būste. Aš turiu šeimą Lietuvoje ir man priklauso mokesčių atskaičiavimas už nuomą. Mano kolegos nedeklaruos mokesčių. Ar aš galiu deklaruoti visą nuomos sumą, kurią aš pervedu savininkui iš savo sąskaitos. P.S. kolegos ten registruoti, bet nuomos kontrakte yra tik mano vardas.

Jūs galite deklaruoti tik tą dalį, kurią sumokėjote pats. Prireikus, turite pateikti apmokėjimo kvitą. Skatt darbuotojai tikrai žino, kiek žmonių deklaravę gyvenamą vietą nuomojamame būste ir gali patikrinti banko sąskaitą, ar buvo pervedinėjami pinigai į jūsų sąskaitą.

Man yra 19 m. Kaip dažnai aš turiu lankyti tėvus Lietuvoje, kad man priklausytų keliautojo statusas (Pendling)? 

Tėvus turėtumėte lankyti kas 6 savaites. Taip pat galite važiuoti ir rečiau, jei galite įrodyti, kad jūsų uždarbis yra nepakankamas dažnoms kelionėms arba negalėjote lankytis dėl ligos ar kitų aplinkybių. Jums reikia turėti dokumentus, įrodančius giminystės ryšį – gimimo liudijimą. Taip pat turite pateikti gyvenamosios vietos registracijos su tėvais dokumentus, bei kelionės bilietus. Šie reikalavimai galios iki pajamų metų galo, kol jums sukaks 22 m.

Turiu namą Lietuvoje, kadangi turiu širdies draugę į Lietuvą skraidau kas 2–3 savaites. Ar yra dar kažkokių reikalavimų, kad būtų man pripažintas keliautojo statusas (Pendling)? Kažką girdėjau apie 30 kv. m taisyklę. Ar galima būtų plačiau?

Vienišas keliautojo statusą turintis asmuo (Pendler) turi atitikti papildomus reikalavimus. Jūsų būstas Lietuvoje turi būti didesnis nei 30 kv. m, ir kiekvienam kartu gyvenančiam asmeniui turi būti skirta papildomų 20 kv. m, jame privalo būti vandentiekis ir kanalizacija. Taip pat šiuo būstu jūs turite turėti galimybę naudotis bent jau metus ir turėti galimybę juo naudotis visomis savaitės dienomis. Jūsų gyvenamoji vieta Norvegijoje turi neatitikti bent 1 iš šių reikalavimų.

Turiu sugyventinę Lietuvoje. Bendrų vaikų neturime. Važiuoju į Lietuvą 3 kartus per metus. Ar galiu deklaruoti keliones į Lietuvą?

Kad galėtumėte deklaruoti keliones, jūs turite turėti keliautojo (Pendler) statusą. Jūsų atveju jūs turėtumėte arba susituokti, arba susilaukti bendro vaiko, arba turite atitikti vienišo keliautojo reikalavimus – būti registruotas Lietuvoje, disponuoti nekilnojamuoju turtu ir vykti į Lietuvą dažniau nei kas 3 sav. Ir atitikti 30 kv. m taisyklę.

Mano šeima gyvena Lietuvoje, skrendu į Lietuvą 3–4 kartus per metus, darbdavys apmoka bilietus. Ar man reikės pateikti šiuos bilietus, jei jie man buvo apmokėti?

Jūs negalite deklaruoti išlaidų už bilietus (darbdavys už juos apmokėjo), bet bilietai yra tiesioginis įrodymas, kad lankėte savo šeimą.

Mano šeima gyvena Lietuvoje, bet pernai metais vykau į Lietuvą tik 1 kartą. Ar galiu deklaruoti išbūtas dienas, nuomą ir keliones į Lietuvą?

Ne, negalite. Kad atitiktumėte keliautojo statuso (Pendler) reikalavimus turite vykti į Lietuvą mažiausiai 3–4 kartus per deklaruojamus metus.

 Mano sūnui 15 m. ir jis lanko ledo ritulio treniruotes. Ar galiu deklaruoti išlaidas, susijusias su vaiko užklasine veikla?

Išlaidas, susijusias su vaiko užklasine veikla, galima deklaruoti iki vaikui sukanka 12 metų.

Užpildykite mokesčių deklaravimo anketą ir sužinosite, kokią sumą galite susigrąžinti, kokius dokumentus ir kaip juos reikia pateikti. Atsakymo bei išsamų tolesnių veiksmų paaiškinimą sulauksite per kelias dienas. Spauskite čia