Naujausi

Gyvenamosios vietos deklaravimas išvykstant į užsienį ilgesniam nei 6 mėn. laikotarpiui

Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys gyvenamosios vietos deklaravimo užsienyje klausimus, yra:

Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas;
2008 m. balandžio 8 d. Gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymas Nr. (29)4R-18 „Dėl gyvenamosios vietos deklaravimo ir deklaravimo duomenų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“.
2009 m. gruodžio 31 d. Gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymas “Dėl Gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2008 m. balandžio 8 d.įsakymo Nr. (29) 4R-18 “Dėl gyvenamosios vietos deklaravimo ir deklaravimo duomenų tvarkymo taisyklių patvirtinimo” pakeitimo”.

Gyvenamosios vietos deklaravimą išvykstant ilgesniam nei 6 mėn. laikotarpiui galima atlikti pasinaudojant Elektroninės valdžios vartais

Gyvenamąją vietą privalo deklaruoti:

1. Lietuvos Respublikos piliečiai:

Atvykę gyventi į Lietuvos Respubliką ilgiau kaip 183 dienoms per metus;
Keičiantys gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje;
Išvykstantys iš Lietuvos Respublikos ilgesniam kaip šešių mėnesių laikotarpiui.
2. Leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje turintys užsienio valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės:

Atvykę gyventi į Lietuvos Respubliką;
Keičiantys gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje;
Išvykstantys iš Lietuvos Respublikos ilgesniam kaip šešių mėnesių laikotarpiui.
3. Asmenys, kurie neturi Lietuvos Respublikos piliečio pase ar leidime nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje įrašo apie gyvenamąją vietą ir kurių duomenys apie gyvenamąją vietą iki Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo įsigaliojimo dienos nebuvo įrašyti gyvenamosios vietos duomenų apskaitos dokumentuose.