Naujausi

Išmokos už vaikus (Barnetrygd)

Jeigu reikia pagalbos šioms išmokoms gauti užpildykite anketą:
http://www.no-tax.no/ismoka-uz-vaikus/

Jūs globojate vaiką iki 18 metų vaikų, kuris gyvena su Jumis Norvegijoje, Jūs turite teisę gauti išmokas už vaikus (Barnetrygd).

Vieniša mama arba tėvas gali gauti padidintas išmokas už vaikus ir mažų vaikų priedą (Småbarnstillegg).

Kas gali gauti išmoką už vaikus (Barnetrygd)?

Kas gali gauti padidintas išmokas už vaikus (Utvidet barnetrygd)?

Koks išmokos už vaikus (Barnetrygd) dydis?

Kaip ilgai galite gauti išmokas už vaikus (Barnetrygd)?

Kaip kreiptis dėl išmokos už vaikus (Barnetrygd)?

Į ir iš užsienio

Pranešti apie pasikeitimus

Išmokėjimai

Išmoka už vaikus (Barnetrygd) yra skiriama siekiant padegti vaiko išlaidas

Kas gali gauti išmoką už vaikus (Barnetrygd)?

 • Vaiko mama arba tėvas gali gauti išmokas už vaikus (Barnetrygd). Jei tėvai pasidalino vaiko globą, išmoka už vaikus jiems padalinama lygiomis dalimis.

 • Įtėviai, kiti globėjai ar vaiko globos įstaiga gali gauti išmokas už vaikus (Barnetrygd), jei vaikas gyvena ten nuolatos (daugiau nei tris mėnesius).

 • Jeigu norite gauti išmokas už vaikus (Barnetrygd), vaikas turi gyventi Norvegijoje. Jei Jūsų vaikas būna Norvegijoje ne trumpiau kaip 12 mėnesių iš eilės, vaikas laikomas nuolatiniu gyventoju.

 • EEE piliečiams taikomos specialios taisyklės.

Kas gali gauti padidintas išmokas už vaikus (Utvidet barnetrygd) ?

Jeigu Jūs esate vieniša mama ar tėvas, Jūs galite gauti padidintas išmokas.

 • Esate pridavę skyryboms, išsiskyrę arba našlys/našlė.

 • Esate nevedę ir negyvenate kartu su kitu iš vaiko tėvų. Bendro gyvenimo nutraukimas tarp sugyventinių, kurie turi vaikų iki 16 metų turi būti patvirtinimas tarpininkavimo sertifikatu (meklingsattest).

 • Jeigu faktiškai nutraukiate bendrą gyvenimą mažiausiai 6 mėnesius nepridavę skyryboms arba teismo sprendimu.

 • Jeigu sutuoktinis / sugyventinis įkalintas kalėjime mažiausiai šešis mėnesius arba yra areštuotas mažiausiai šešis mėnesius.

 • Jeigu Jūsų sutuoktinį / sugyventinis, dingęs be žinios mažiausiai šešis mėnesius.

Koks išmokų už vaikus dydis (Barnetrygd)?

 • Išmokos už vaikus yra fiksuotos sumos už kiekvieną vaiką. (Šiuo metu išmokos yra 970 NOK per mėnesį).

 • Padidintos išmokos už vaikus yra papildoma išmoka už vieną vaiką daugiau nei Jūs faktiškai turite.

 • Mažų vaikų priedas yra priedas prie išmokų vienišiems tėvams / globėjams, kurie turi vaikų nuo 0 iki 3 metų ir gauna padidintas išmokas už vaikus ir pilną pereinamąją išmoką (Overgangsstønad).

Kaip ilgai galite gauti išmokas už vaikus (Barnetrygd)?

Jūs galite pradėti gauti išmoką už vaikus praėjus mėnesiui po vaiko gimimo arba vėlesniame periode tai yra mėnesį po to, kai atitinkate sąlygas išmokoms už vaikus gauti. Vaiko išmoka mokama iki ir įskaitant mėnesiui iki vaikui sukanka 18 metų.

Jeigu išmokos už vaikus arba padidintos išmokos už vaikus sąlygos nebetenkinamos, kol vaikui nėra 18 metų iki ir už tą mėnesį kuomet sąlygos nebepatenkinamos.

Išmoka už vaikus gali būti išmokėta atgaline data iki 3 metų nuo paraiškos pateikimo dienos, jeigu buvo įvykdytos sąlygos ir išmoka už vaikus nebuvo išmokėta kitam iš tėvų, kuris atitinka sąlygas gauti išmoką.

Kai yra susitarimas dėl dalintos vaiko gyvenamos vietos abu tėvai atitinka sąlygą gauti išmoką. Todėl svarbu kreiptis dėl padalintos vaiko išmokos, kai toks susitarimas sudaromas pagal vaiko įstatymo § 36 straipsnį. https://www.nav.no/rettskildene/lov/L19810408-7_P36#L19810408-7_P36

Kur kreiptis dėl išmokos už vaikus (Barnetrygd)?

Paprastai nereikia kreiptis dėl išmoks už vaikus. Jei vaikas gimė Norvegijoje, mama išmoką už vaikus turėtų gauti automatiškai maždaug po 2 mėnesių nuo gimimo.

Vis dėlto privalote kreiptis dėl vaiko išmokus, kada:

 • Mama nėra registruota, kaip gyvenanti Norvegijoje.

 • Vaikas yra vyresnis nei šeši mėnesiai, kai atsiranda teisė į išmokas už vaikus.

 • Vaikas nėra gimęs Norvegijoje.

 • Jūs galite turėti teisę į padidintą išmoką už vaikus.

 • Tėvas gauna arba gavo išmokas už vaikus kitiems vaikams.

 • Tėvai raštu susitarė dėl vaiko padalintos gyvenamosios vietos ir nori padalinti išmoką.

 • Išmoka už vaikus bus vertinama pagal EEE susitarimus arba kitus socialinio draudimo susitarimus.

 • Mama nori, kad tėvas gautų išmokėjimus. Tokiais atvejais kreiptis turi tėvas.

Į ir iš užsienio

Jei ketinate pasilikti užsienyje ir gauti išmoką už vaikus iš NAV, turite patikrinti, ar galite toliau gauti išmoką.

Jūs turite pranešti NAV į kokia šalį Jūs keliausite ir kiek laiko užtruks Jūsų viešnagė. Jei jūsų buvimas trunka ilgiau nei planuota, Jūs privalote apie tai pranešti.

Jūs turite pranešti NAV, jei vienas iš Jūsų pradeda ar baigia darbą kitoje šalyje.

Užsienio piliečiai gali gauti išmokos už vaikus, kai visa šeima gyvena Norvegijoje ir gyvens mažiausiai 12 mėnesių. Tai galioja visiems užsienio piliečiams, gyvenantiems Norvegijoje, kurie yra registruoti nacionaliniame gyventojų registre ir turi leidimą dirbti arba teisėtai gyventi kitu pagrindu.

Jei esate EEE šalies pilietis ir dirbate Norvegijoje, Jūs galite turėti teisę gauti išmoką už vaikus, net jei Jūs gyvensite Norvegijoje mažiau nei 12 mėnesių. Daugiau skaitykite apie Išmoka už vaikus iki 18 metų (barnetrygd) ir piniginė parama mažų vaikų tėvams (kontantstøtte) Norvegijoje darbuotojams iš užsienio straipsnyje: http://http://www.no-tax.no/ismoka-uz-vaikus-iki-18-metu-barnetrygd-ir-pinigine-parama-mazu-vaiku-tevams-kontantstotte-norvegijoje-darbuotojams-is-uzsienio/

Pranešti apie pasikeitimus

Jūs turite pranešti NAV jei gaunate padidintą išmoką už vaikus ir nebeatitinkate teisės jai gauti tai yra jeigu Jūs:

 • Ištekate / vedate

 • Susilaukiate vaikų su sugyventiniu

 • Esate sugyventiniai 12 mėnesių, nors bendrų vaikų neturite

 • Jeigu pasikeičia šeimyninė situacija arba planuojate apsistoti užsienyje tai gali turėti įtakos sumos dydžiui, kurį Jums išmoka NAV. Tokiais atvejais Jūs turite nedelsiant pranešti NAV

Išmokėjimai

Išmokėjimų datos

Atostoginiai

Mokesčių atskaitymai

https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Kontakt+NAV/Utbetalinger/Utbetalinger/Utbetalingsdatoer%2C+feriepenger+og+skattetrekk

Išmokos už vaikus yra neapmokestinamos

Jeigu reikia pagalbos šioms išmokoms gauti užpildykite anketą :

 http://www.no-tax.no/ismoka-uz-vaikus/