Naujausi

Kaip patikrinti kokią informaciją apie Jus pateikė darbdavys Skatteetaten

Jums nereikia laukti, kol gausite norvegišką mokesčių deklaraciją (Selvangivelse), kad galėtumėte pamatyti ar Jūsų darbdavys teisingai pateikė duomenis apie Jus.

Dabar Jūs galite pasitikrinti, kiek ir kokius mokesčius už Jus sumokėjo darbdavys. Jis neturi prieigos ir galimybės pamatyti ar darbuotojai naudojasi šia paslauga.

Mokesčiai už jus yra mokami darbdavio, kurie atskaičiuojami nuo jūsų atlyginimo. Darbdavys privalo jums duoti algos mokėjimo lapelius, kuriuose yra nurodoma, kiek yra sumokama mokesčių. Jeigu neturėsite šių lapelių, sunku bus įrodyti, kad mokesčiai už jus buvo mokėti.

Darbdavys pats privalo pranešti valdžios institucijoms apie sumokėtus mokesčius, tačiau jūs taip pat esate už tai atsakingas ir turite tai sekti, kadangi priešingu atveju jums tai gali labai brangiai kainuoti.

Yra labai daug pavyzdžių, kai darbdavys nemokėdavo už savo darbuotojus mokesčių, o pasisavindavo tuos pinigus sau. Baudos už tai yra tikrai labai didelės, tačiau mokesčiai paskui buvo reikalaujami iš darbuotojų, kuriems nepavykdavo jų išvengti netgi grįžus į savo šalį. Taip yra todėl, kad Norvegijos mokesčių inspekcija bendradarbiauja su įvairių šalių mokesčių inspekcijomis. Todėl labai svarbu ir patiems domėtis mokesčiais ir turėti visus įrodymus, kad jie yra mokami.

Skatteetaten, NAV ir statistikos tarnyba leidžia Jums lengviau sekti savo  darbo santykius. Darbuotojai ir kiti pajamų gavėjai turi prieigą ir gali pamatyti, kas yra pranešama A (darbuotojų) registre.

Altinn‘e galima užsakyti atskirą ataskaitą, ji parodo dabartinius darbo santykius ir darbo pajamas iš darbdavių, pensijos fondų. Įeinate i Altinn.no, atsidarote formos ir paslaugos (Skjema og tjenester), ten rasite ataskaitą A08 apie pajamas ir darbo santykius. Taip pat galima užsisakyti bendrą ataskaitą apie šiuos metus ir detalią už kiekvieną mėnesį atskirai.

http://www.skatteetaten.no/no/Skjemaer/mine-inntekter-og-arbeidsforhold-a08/

Jei neįmanoma susisiekti su darbdaviu ir klaidinga informacija susijusi su pajamomis, kreiptis reikia į mokesčių surinkimo kontorą, kuomet tai susiję su darbo santykiais – į NAV valstybės registrą. Dar galima pranešti darbo inspekcijai, jei įtariate, kad darbdavys piknaudžiauja sutartimis, siunčia neteisingą informaciją.

Tačiau informacija, kurią pranešėte, ne visada gali būti kontroliuojama, gavę skundą iš Jūsų Skatteetaten arba NAV tikrina įmonę.