Naujausi

Lietuvos vaikams – galimybė mokytis internetu

Kviečiame 7–18 metų užsienyje gyvenančius lietuvaičius nuotoliniu būdu (internetu) patraukliai gilinti lietuvių kalbos įgūdžius, tautosakos, etnokultūros, Lietuvos istorijos ir geografijos, pasaulio pažinimo žinias.

resizedimage677327-skrajute

Screen Shot 2014-09-02 at 11.43.02

Screen Shot 2014-09-02 at 11.43.46

Pastabos:
1. Pradinių klasių lietuvių kalbos pratybų sąsiuvinius iš anksto turite įsigyti Lietuvos knygyne arba parsisiųsti iš el.prekybos. Pratybose atliktas pamokose nurodytas užduotis nuskenuosite ir siųsite mokytojai (per Moodle) – reikės turėti skenerį. Aukštesnių klasių (5–12) mokiniams lietuvių kalbos pratybų įsigyti nereikia.
Pratybų sąsiuvinių sąrašas pradinių klasių mokiniams:
1 klasė. E.Marcelionienė „Šaltinėlis. Elementorius“ (3 dalys)
2 klasė. E.Marcelionienė, V.Plentaitė „Naujasis šaltinis“ (4 dalys)
3 klasė. E.Marcelionienė, V.Plentaitė „Naujasis šaltinis“ (4 dalys)
4 klasė. E.Marcelionienė, V.Plentaitė „Naujasis šaltinis“ (4 dalys)

2. Tie, kurie ketina mokytis visų mokomųjų programos dalykų ir nesimoko užsienio bendrojo lavinimo mokyklose, informaciją ras skyreliuose: „Nuotolinis mokymas > 1-8 KLASĖS“ ir „Nuotolinis mokymas > I-IV GIMNAZIJOS KLASĖS“.

3. Dokumentus, siunčiamus el.paštu, reikia atsispausdinti, užpildyti ranka ir pasirašyti, nuskenuoti ir prisegus prie el.laiško atsiųsti mums (patikrai ir pirminei registracijai).

4. Dokumentų originalus būtina išsiųsti registruotu paštu į gimnaziją! Adresas:
Lituanistinis mokymas
Vilniaus Ozo gimnazija
Ozo g.39
Vilnius LT-07171
Lietuva

5. Mokiniai, dėl įvairių priežasčių pageidaujantys nutraukti mokymąsi mūsų gimnazijoje, turi parašyti atitinkamos formos prašymą ir atsiųsti jį savo klasės vadovei. Dėl reikalingų dokumentų išrašų ar pažymų turite taip kreiptis į savo klasės vadovę.

Daugiau informacijos rasite šiuo adresu
http://ozogimnazija.lt/nuotolinis-mokymas-vilniaus-ozo-gimnazijoje/lituanistis-mokymas/