Naujausi

Tėvystės/motinystės išmoka

Tėvystės/motinystės išmoka skirta užtikrinti pajamas tėvams, kuriems gimė vaikas ar įsivaikino vaiką.

Jūs galite gauti tėvystės pašalpą, jeigu dirbote apmokamą darbą ir gavote uždarbį, nuo kurio Jums skaičiavosi pensija. Kad gautumėte išmoką  turite išdirbti mažiausiai 6 iš 10mėnesių. Jūsų metinės pajamos turi viršyti bent pusę Nacionalinio draudimo bazinės sumos (G). Visos žemiau pateiktos gautos pajamos yra skaičiuojamos kaip darbas:

 • Ligos išmokos
 • Tėvystės/motinystės išmokos
 • Nėštumo išmokos
 • Priežiūros išmokos vaiko negalios atveju
 • Slaugos ir mokymo išmokos
 • Bedarbio išmokos
 • Reabilitacijos išmokos

Kitos aplinkybės taip pat gali būti lygiavertės apmokamam darbui. Tai yra:

 • Išmokos iš darbdavio, susijusios su tolimesniu arba tęstiniu mokymu
 • Laukimo alga (Ventelønn)
 • Civilinės arba karinės tarnybos išmokos
 • Išeitinės išmokos iš darbdavio

Laikotarpiai, kuomet gaunamos tėvystės išmokos: motinos kvota, tėvo kvota (tėvystės atostogos) ir bendras laikotarpis. Tėvas turi teisę į tėvystės atostogas, jei motina yra uždirbusi tėvystės išmokų teisę, t.y., jeigu ji dirbo 6 iš 10 mėnesių. Jeigu vienas iš tėvų išeina dirbti, tuomet kitas turi savarankišką teisę į vaiko priežiūros išmokas.

Jei norite gauti tėvystės išmoką tuo pačiu metu, yra tam tikri apribojimai.

Kiek gausite?

Jei esate dirbantis, tėvystės pašalpos pagrindas paprastai yra apskaičiuojamas atsižvelgiant į tai, kokias pajams turėjote prieš išeinant į dotuojamas atostogas. Naudodamiesi tėvystės išmokų skaičiuokle, galite apskaičiuoti kokio dydžio bus jūsų tėvystės išmoka.

Remiantis tėvystės išmokomis, dirbantieji taip pat turi teisę į atostoginius. Tik pirmosiomis 12-15 savaičių, bendrojo tėvystės išmokų laikotarpio metu, turite galimybę į NAV apmokamas tėvystės atostogas.

Jei esate savarankiškai dirbantis asmuo arba laisvai samdomas darbuotojas, jūsų tėvystės išmoka paprastai apskaičiuojama, remiantis jūsų vidutinėmis pensinėmis pajamomis, nurodytomis mokesčių vertinimuose, kuriuos gavote per pastaruosius trejus metus.

Tėvystės išmoka mokama pagal paros normą. Viena tėvystės išmokų savaitė prilygsta penkioms išmokų dienoms. Tai reiškia, kad tėvystės išmokos nebus mokamos už šeštadienius ir sekmadienius.

Pagal Valstybinį socialinį draudimą (folketrygden), NAV nepadengia Jūsų pajamų, jei jūsų pajamos 6 kartus viršija bazinę mėnesinę algą.

Kiek laiko galite reikalauti tėvystės išmokos?

Kreipiantis dėl tėvystės išmokos, galite pasirinkti 100proc. tėvystės išmoką trumpesniam laikotarpiui arba 80proc. tėvystės išmokų pagrindą ilgesniam laikotarpiui. Bendras išmokos gavimo periodas, kuomet gimsta vaikas yra 49 savaitės, kuomet išsirenkate 100proc. išmokų ir 59 savaitės, jei renkatės 80proc.

3 savaitės tėvystės išmokų yra skirtos motinai ir turi būti išmokėtos iki gimdymo. Jau gimus vaikui, šios savaitės negali būti išnaudojamos. Mama gali pradėti gauti išmoką 12 savaičių anksčiau.

Įvaikinimo atveju, tėvystės išmokos periodas prasideda tuomet, kai prisiimate vaiką į savo globą. Bendras išmokos gavimo periodas 46 savaitės, pasirinkus 100proc.išmokų ir 56 savaitės – 80proc.

Bendras tėvystės išmokos išmokėjimas bus geresnis, jei pasirinksite 100proc. Kai kurios šeimos pasirinkdamos 100proc.išmoką, pasinaudoja nemokamomis atostogomis. Tačiau nemokamų atostogų išnaudojimas daugiau nei 14 dienų, galit turėti įtakos Jūsų ligos ir priežiūros išmokoms.

Jei pasirinkote 100proc.išmoką, gimdant ar įsivaikinant ne vieną vaiką tuo pačiu metu, išmokų periodas prasitęsia 5 savaitėmis kiekvienam papildomam vaikui. Jei pasirinkta 80proc., laikotarpis pratęsiamas 7 savaitėmis kiekvienam vaikui.

Atostogų paskirstymas

Nuo 2014m. liepos 1d. motinos ir tėvo kvotos yra dešimt savaičių kiekvienam.

Pirmos 6 savaitės po gimdymo motina privalo paimti motinos kvota.

Tėvystės išmokų pasidalinimo laikotarpis yra 3 savaitės prieš gimdymą. 10 savaičių skiriama tėvo kvotai, 10 motinos kvotai ir bendras periodas gali būti 26-36savaitės, priklausomai nuo to ar pasirinkote 100proc. ar 80proc. padengimo laipsnį. Jei būna pavėluotas gimdymas, šios dienos išsibraukia iš bendro periodo, o likusį periodą galite pasidalinti kaip norite.

Motina gali pasiimti kvotą 12 savaičių prieš gimdymą, tuomet jos išsibraukia iš bendro periodo.

Jeigu tėvas ims atostogas bendram periode, reikalaujama, kad motina eitų į darbą. Jei tėvas nori atidėti savo kvotą, turi rašyti prašymą. Kad neprarastumėte išmokos, NAV turi gauti prašymą vėliausiai paskutinę dieną bendram periode. Pagimdžius ar įsivaikinus vaiką, periodą turite išnaudoti per 3 metus. Jei neišnaudojate, tuomet tas dienas prarandate.

Jeigu jūs susilaukėte dar vieno vaiko ir pirmo vaiko periodas yra neišnaudotas, jūs prarandate galimybę jį išnaudoti. Gaunate teisę naujam pilna periodui su išmoka už antrą vaiką. Naujasis periodas prasideda 3 savaitės prieš numatytą gimdymo datą.

Jeigu mama yra vieniša ir viena prižiūri vaiką, ji turi rašyti prašymą perimti tėvo kvotą.

Jūs galite gauti tėvo pinigus, tik tris mėnesius atgaline data, nuo tada kai NAV gauna jūsų prašymą.