Naujausi

Visi atsakymai apie gyvenimą ir darbą Norvegijoje – nuo šiol vienoje vietoje

Visi, kam kyla klausimų apie gyvenimą ir darbą Norvegijoje, nuo šiol išsamią informaciją lietuvių kalba gali rasti naujoje svetainėje  www.nav-skatt.lt. Čia pateikta kompetentingų vertėjų paruošta tekstinė bei vaizdo medžiaga, paremta Norvegijos darbo ir socialinės rūpybos tarnybos, Imigracijos tarnybos, Darbo inspekcijos, Sveikatos ekonomikos tarnybos, Mokesčių inspekcijos bei kitų valstybinių institucijų skelbiama informacija. Šiuo metu lankytojams iš viso pateikiama 800 puslapių naudingos informacijos.

Užsiregistravę svetainėje, visas kilusias problemas išspręsti ir gauti atsakymus į rūpimus klausimus naudotojai gali rasti visiškai savarankiškai, be niekieno pagalbos. Be to, siūloma galimybė užsiprenumeruoti naujienlaiškį ir kiekvieną savaitę gauti naujų temų.

Svetainėje pateikiama informacija šiomis temomis:

NAV pagalba telefonu
Senatvės pensija gimusiems po 1963 metų
Senatvės pensija gimusiems 1954–1962 metais
Senatvės pensija gimusiems 1954–1962 metais
Senatvės pensija gimusiems prieš 1954 metus
Pensijos ir paraiška pensijai esant ne Norvegijoje
Pagal sutartis dirbančių (privatus sektorius) senatvės pensija nuo 2011 m.
Pagal sutartis dirbančių (viešasis sektorius) ankstyva senatvės pensija
Parama vaiko ar kito artimojo priežiūros atveju
Neįgalumo išmokos
Kitos pensijos
Papildoma išmoka asmenims, kurie Norvegijoje gyveno tik trumpą laikotarpį
Vienkartinė išmoka gimdymo ar įvaikinimo atveju
Nėštumo išmoka (Svangerskapspenger)
Tėvystės išmoka
Tėvystės dalis (tėvystės atostogos), motinystės dalis ir bendras laikotarpis
Nutraukti, išdėstyti dalimis ar pakeisti tėvystės išmokas
Tėvystės išmokos laikotarpis
Nepamirškite prašymus pateikti tinkamu laiku
Piniginės išmokos mažų vaikų tėvams (Kontantstøtte)
Išmokos už vaikus (Barnetrygd)
Išmoka už vaikus iki 18 metų (barnetrygd) ir piniginė parama mažų vaikų tėvams (kontantstøtte) Norvegijoje darbuotojams iš užsienio
Pereinamojo laikotarpio išmoka
Papildomos išmokos ir parama studijoms už mokslą
Vaiko priežiūros išmoka
Tėvystė ir bendramotinystė, nustatyta užsienyje (Farskap eller medmorskap)
Tėvystės nustatymas ir tėvų atsakomybė (Farskap og foreldreansvar)
Sutuoktinio parama (Ektefellebidrag)
Privatus susitarimas (Privat avtale) dėl alimentų (barnebidrag)
Parama vaikui/alimentai (vaiko išlaikymas) (Barnebidrag)
Išankstiniai alimentų mokėjimai (bidragsforskudd)
Slaugos pašalpa, susijusi su vaiko liga
Priežiūros išmokos dienos
Mokymosi išmoka (Opplæringspenger)
Slaugos pašalpa (Pleiepenger), kai  rūpinamasi asmeniu, su kuriuo sieja artimas ryšys
Bazinė išmoka (Grunnstønad)
Didesnė slaugos pašalpa
Slaugos pašalpa
Slaugos pensija
Socialinės išmokos likusiam gyvam sutuoktiniui
Našlaičio/ės pensija
Laidotuvių parama
Darbo užmokestis
Darbo valandos
Atliekate komandiruotę Norvegijoje?
Ką daryti, kai nesumokamas darbo užmokestis ir/ar atostoginiai?
Atostoginiai
Darbo sutartis
Darbuotojų įdarbinimas
Sauga bei sveikata darbovietėje
HMS kortelės statybos srityje
HMS kortelės valymo paslaugoms
Užsienio kvalifikacijos pažymėjimai
Jūsų nuolatinio gydytojo keitimas
Europos sveikatos draudimo kortelė
EEE piliečiai, norintys gauti sveikatos priežiūros paslaugas Norvegijoje
Sveikatos priežiūra laikinai apsistojus Norvegijoje
Darbuotojai iš ES / EEE ar Šveicarijos, kurie gyvena ir dirba Norvegijoje
Jūsų teisės jeigu buvo viršytas laukimo laikas
Studentai iš ES / EEE šalių arba Šveicarijos, studijuojantys Norvegijoje
ES / EEE piliečių registracijos schema
ES/EEE piliečių, kurie ieškosi darbo pareiga pranešti policijai apie savo atvykimą į Norvegiją
Pilietybė
Leidimas nuolatiniam pragyvenimui Norvegijoje